Thông báo đổi tên Tạp chí

Trong khuôn khổ định hướng 6 chiến lược khác biệt của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Tạp chí Phát triển Kinh tế

đã chính thức đổi tên thành

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

tên gọi tiếng Anh: Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) và có hiệu lực kể từ 1/1/2018 theo quyết định số 619/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quý độc giả đang được chuyển đến địa chỉ website mới tại Jabes.ueh.edu.vn (chọn ngôn ngữ tiếng Việt). Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý độc giả.

 

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á